หน้าเวปนี้แปลได้กว่า 70 ภาษาทั่วโลก

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรม/ผลงานเด่น

โครงการ"พัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตในวัยรุ่นตำบลกฤษณา ประจำปี 2556


            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณาร่วมกับโรงพยาบาลขุขันธ์   โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลจะกง  สถานีตำรวจภูธรตำบลจะกง  จัดโครงการ"พัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตในวัยรุ่นตำบลกฤษณา ประจำปี 2556" โดยมีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2และ3 เป็นผู้รับการอบรม เพราะเด็กวัยนี้เป็นช่วงกำลังเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัว เพื่อที่จะทำให้เด็กเข้าใจในการปฏิบัติตนเป็นวัยรุ่นที่ดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป.................ขอขอบคุณคับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น