หน้าเวปนี้แปลได้กว่า 70 ภาษาทั่วโลก

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

 ภาพการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลกประจำปี 2558  รพ.สต.กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ


         รายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลกปี 2558 ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้ วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก  เป็นการรณรงค์ให้ประชากรทั่วโลกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรค โดยกิจกรรมนี้จัดใน ศูนย์พัฒนาเด็กในตำบลกฤษณา

          ดังนั้น  รพ.สต.กฤษณา อำเภอขุขันธ์ ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฯการล้างมือแล้ว ดังภาพ