หน้าเวปนี้แปลได้กว่า 70 ภาษาทั่วโลก

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

สสอ ขุขันธ์

แผนที่ รพสต


โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี
โครงการ" ยิ้มสดใส เด็กไทย ฟันดี" โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา ร่วมกับ โรงพยาบาลขุขัน และโรงเรียนทุกแห่งประจำตำบลกฤษณา ในการให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา และมอบหนังสือนิทานแก่โรงเรียนที่มารับบริการ